Coupon Code: 37644 Language:ENGLISH |简体中文
Traffic Convenient transportation to bring you a better stay experience
booking

Business zone: Zengcheng Xintang / Baishui Village / Hanging Green Square (增城商圈)
Area: zengchengshi (增城市)
Address: No.96 Lixin Shi'er Road Zengchengshi District Guangzhou China
酒店地址:中国 · 广东省 · 广州 · 增城市 · 新塘镇荔新十二路96号